ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
INR950.00
1 سال
INR950.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
.net
INR750.00
1 سال
INR750.00
1 سال
INR750.00
1 سال
.org
INR750.00
1 سال
INR900.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
.in
INR650.00
1 سال
INR650.00
1 سال
INR650.00
1 سال
.co.in
INR650.00
1 سال
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
.biz
INR750.00
1 سال
INR750.00
1 سال
INR750.00
1 سال
.info
INR608.00
1 سال
INR608.00
1 سال
INR608.00
1 سال
.co.uk
INR1000.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
.org.in
INR199.00
1 سال
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
.ind.in
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
.net.in
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
.com.au
INR430.00
1 سال
INR430.00
1 سال
INR430.00
1 سال
.firm.in
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
.gen.in
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
INR391.00
1 سال
.asia
INR1599.00
1 سال
INR1599.00
1 سال
INR1599.00
1 سال
.net.au
INR728.00
1 سال
INR728.00
1 سال
INR728.00
1 سال
.co
INR1699.00
1 سال
INR1699.00
1 سال
INR1699.00
1 سال
.webcam
INR1699.00
1 سال
INR1699.00
1 سال
INR1699.00
1 سال
.trade
INR1699.00
1 سال
INR1699.00
1 سال
INR1699.00
1 سال
.uk
INR550.00
1 سال
INR550.00
1 سال
INR550.00
1 سال
.name
INR675.00
1 سال
INR675.00
1 سال
INR675.00
1 سال
.pro
INR1000.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
.tel
INR1000.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
INR1000.00
1 سال
.tv
INR2700.00
1 سال
INR2700.00
1 سال
INR2700.00
1 سال
.sx
INR2150.00
1 سال
INR2150.00
1 سال
INR2150.00
1 سال
.in.net
INR99.00
1 سال
INR99.00
1 سال
INR99.00
1 سال
.org.uk
INR550.00
1 سال
INR550.00
1 سال
INR550.00
1 سال
.ru
INR350.00
1 سال
INR350.00
1 سال
INR350.00
1 سال
.xxx
INR5500.00
1 سال
INR5500.00
1 سال
INR5500.00
1 سال
.cn

سال
N/A
N/A
.tech
INR600.00
1 سال
INR3492.00
1 سال
INR3492.00
1 سال
.financial
INR3750.00
1 سال
INR3800.00
1 سال
INR3900.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution